En sajt om bilförsäkring

Som bilägare är det viktigt att ha rätt bilförsäkring till sin bil. En avgörande faktor för hur omfattande försäkringsskydd du bör ha är bilens värde. En värdefull bil är viktigare att försäkra än en bil som knappt har något försäljningsvärde kvar.