Grunderna i hjärt- lungräddning

Vid hjärtstopp kan inte hjärtat längre pumpa ut blod till kroppen av någon anledning. Genom att starta HLR, hjärt- lungräddning kan blodet pumpas ut manuellt till kroppen istället. Det krävs kraftiga bröstkompressioner i ett högt tempo samt inblåsningar för att ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer. Ju tidigare man sätter igång med bröstkompressionerna och inblåsningarna startas desto större är chansen till överlevnad vid hjärtstopp. Vill du lära dig mer om hjärt- lungräddning, eller lära ut till andra, kan du gå en HLR instruktörsutbildning.

Som tidigare nämnt utförs HLR av bröstkompressioner och inblåsningar. Bröstkompressioner sker genom att ena handloven placeras mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, den andra handen placeras rakt ovanför. Tryck sedan ned bröstkorgen minst 5 cm, men inte mer än 6 cm. Håll en takt av 100-120 tryck/min, tryck ca 30 gånger.

För att ge inblåsningar öppna upp luftvägarna på den drabbade. Håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med den andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör ca 2 inblåsningar.

För att träna hjälrt- lungräddning i grupp är det bra at ha en docka att träna på. Besök http://www.hlrdockor.nu för att läsa mer om sådana.