Ökad medvetenhet om vikten av minskade skulder

Dubbelt så många svenskar funderar på att binda räntan på sitt bolån nu jämfört med i juli, enligt en undersökning från Demoskop och SEB – detta trots att reporäntan sänktes från 1 % till rekordlåga 0,25 % i just juli månad. Detta tyder på att många förväntar sig att reporäntan nu har nått ett lågvattenmärke och är på väg att höjas igen. I genomsnitt tror de tillfrågade att reporäntan kommer ligga på 0,41 %.

Den breda majoriteten av svenska folket har hört varningarna från regeringen och Riksbanken om våra stora hushållsskulder – 85 procent av de som tillfrågats i undersökningen tycker att vi behöver sänka våra skulder – det vanligaste förslaget som uppgavs som svar på hur detta ska ske var hårdare bestämmelser gällande amortering.

Undersökningen syftar till att återge en bild av hur folket tror att priserna på bostäder kommer förändras, men också att beskriva vilken nivå de tänker sig att reporäntan kommer vara på och om de tänker binda sina lån.

När man ser på de tre senaste månadernas Demoskopundersökningar verkar det som att svenskarna blir allt mer måna om att ekonomin stramas åt. Man har inte längre lika stor tro på en lägre reporänta och är mer angelägna om ansvar för hushållens ekonomi. En förändring för september månad är att de som har bolån nu delar inställning i denna fråga med de som inga bolån har, vilket är anmärkningsvärt.