Övergångsåldern – orsaker och symtom

En av livets mest omvälvande perioder är övergångsåldern. Det sker stora förändringar i kroppen och en del liknar denna del av livet som en omvänd pubertet. Bland de omvälvningar som sker i kroppen är att från och med övergångsålderns början avtar ägglossningen för att upphöra helt under denna fas i livet. Hormonbalansen i kroppen förändras drastiskt, nivåerna av östrogen och progesteron är mycket ojämna och sjunker ständigt under perioden. När detta sker orsakar det ofta stor turbulens i kroppen. De flesta av de besvär som en kvinna kan uppleva under övergångsåldern orsakas av förändrade östrogennivåer.

Bland de besvär som vanligtvis inträffar är värmeattacker. Ovanligt frekvent och riklig svettning är vanligt förekommande. Det är mycket vanligt att drabbas av huvudvärk i tid och otid när kroppen är i obalans i samband med hormonförändringar i kroppen. Många drabbas av ovanligt stora humörsvängningar i samband med övergångsåldern. Torrhet i underlivets slemhinnor är ytterligare ett problem som många kvinnor i övergångsåldern drabbas av. Likt andra problem är det brist på det kvinnliga könshormonet östrogen som är det som orsakar problem med underlivet.

Det som kan sägas starta övergångsåldern startar med är förändringar i kroppen hormonbalans. Det är när kroppen börjar producera allt mindre östrogen som påbörjar den period av livet som benämns övergångsåldern. Den minskade östrogenprodukten är en del av kroppens förberedelse för att stänga av fortplantningsapparaten.