Trygghet med en bra mc-försäkring

Har man köpt en ny motorcykel och ser fram emot att semestra tillsammans med maken och vännerna i framtiden finns det också anledning att fundera över vad man ska ha för slags försäkringar.

Rent allmänt är detta med mc försäkringar en relativt individuell sak om man till exempel jämför med bilar. Man kan alltså påverka såväl innehållet i försäkringen som premien genom att göra individuella val.

För det första bör man inse att motorcykeln i allmänhet är lite känsligare än en vanlig bil ur försäkringssynpunkt. Den är mer att bedöma som en sportbil än en vanlig personbil. En motorcykel är dels mer stöldbegärlig och dels mer utsatt i trafiken och det påverkar priset på försäkringen.

I grunden består en motorcykelförsäkring av fyra delar, varav en är obligatorisk medan de övriga är mer eller mindre frivilliga.

Den obligatoriska delen är trafikförsäkringen som gäller alla motorfordon som framförs på allmänväg.

De tre frivilliga delarna är 

  • halvförsäkringen; där man både kan påverka vilka delar man vill ha försäkrade och hur hög premien blir genom eget beteende
  • helförsäkringen som innebär att man också försäkrar mot vagnskador
  • tilläggsförsäkringar som bland annat kan innebära att man köper ett skydd mot olycksfall

Det stora flertalet av MC-ägare har någon form av halvförsäkring, där stöld, brand och maskinhaveri är de viktigaste ingredienserna. När det gäller tillexempel stöld bör man vara särskilt observant eftersom det i vissa försäkringsvillkor ingår att man måste förvara cykeln i låst utrymme på nätterna för att över huvud taget vara berättigad till ersättning.