Värmepumpar

Genom att installera en värmepump i din bostad kan du minska dina energikostnader med upp till 80%. Anledningen till detta är att värmepumparnas främsta energikälla så som bergvärme, ytjord, grundvatten eller sjövärme från en intilliggande sjö är gratis.

Även om värmepumpen kanske inte betalar sig den första månaden så kommer du märka de ekonomiska fördelarna direkt genom att dina uppvärmningskostnader blir väldigt mycket lägre. I dagens samhälle då priserna stiger hela tiden kommer du inte att ångra dig. Investeringen återbetalar sig snabbt.

Men det är inte bara ekonomiska besparingar som görs när du installerar en värmepump utan du gör även en miljöinsats. Värmepumpen omvandlar lagrad solenergi i marken till värme för att värma upp bostad och varmvatten vilket minskar utsläppet av koldioxid. Koldioxidutsläppet är mindre än något annat traditionellt fossilt uppvärmningssystem.

Dagens värmepumpar är så effektiva att uppvärmningskostnaden för småhus kan minska rejält. En värmepump kräver ingen påfyllning av bränsle och den smutsar inte ner. Den tar liten plats, den ryms som regel på en yta mindre än en kvadratmeter.

Läs mer om Canvac värmepumpar från Mitsubishi här.